Üyelik Sözleşmesi

KULLANIM KOŞULLARI

Tanımlar

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

a) “Pariyer” Pariyer Bilgi Teknolojilerini,

b) “Web Sitesi” http://pariyer.com internet sitesini,

c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

d) “Üye” E-posta kaydı ve sms onaylı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı,

e) “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

f) ‘Hizmet sunan’ hizmet sağlamak üzere WEB sitesi üzerinden üyelik formunu dolduran ve kullanım koşullarını kabul eden şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (tüzel kişilikde hizmet sunan adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışanları) ifade eder.

Pariyer Tarafından Sunulan Hizmetler

Pariyer part-time ve freelance olarak Hizmet Sunan ve Hizmet alanın bir araya geldiği bir platformdur. Pariyer web sitesinde yer alan konu hizmetlerin sahibi veya  sağlayıcısı değildir. Ancak hizmet alan ve hizmet verenin arasında çıkacak ihtilafta Pariyer Bilgi Teknloljilerinin isminin kötüye kullanılması, kanunen sorumlu olmadığı halde sorumluluk yüklenmesi ve/ veya Pariyer hakkında kötü propaganda yapılması halinde Pariyer Bilgi Teknolojileri de bu işin kanuni takipçisi olacaktır.

Kullanım Şartları

Pariyer.com’a üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden eş zamanlı olarak birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Üyelik esnasında belirlenen şifrenin kullanımı ve korunması kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresinin korunmasında gerekli özen gösterilmediği takdirde üye hesabının başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan kendisi sorumludur. Bu konuda Pariyer sorumluluk kabul etmemektedir ve ödemek zorunda kalacağı meydana gelebilecek tüm adli idari para cezası ve/veya tazminat için üyeye aynen RÜCU hakkına sahiptir.

Üyelik Oluşturulurken Web sitesinde istenen tüm bilgiler doğru güncel ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış eksik veya hatalı olması durumunda, üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili üyeye aittir ve bu konuda Pariyer herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Pariyer üyelik aşamasında beyan edilen bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren üyelik bilgilerinin siteye kaydedilmesi,

Başka üyelerin bilgilerine ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması, (DDOS atak ve hacking girişimleri)

Üyelik dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, reklam ve pazarlama amaçlı bilgilerin kaydedilmesi,

Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi,

Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması,

Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması.

Üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen www.pariyer.com'a bildirmeyi,

www.pariyer.com'un Üyelerin şifrelerinin, Üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

Hizmet Talebi Oluşturulması

• En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

• Pariyer, Hizmet Talebini bizzat denetledikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

Hizmet alan ve hizmet verenler yasadışı herhangi bir meslek dalını siteye ekleyemez (kurpiyerlik vb.) bu gibi arz ve talep gelmesi durumunda Pariyer herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir ve hukuki yaptırım haklarını saklı tutar.

Ödeme

Pariyer hizmet alan ve hizmet verenlerin buluştuğu bir platform olması, hizmetin sağlayıcısı, tedarikçisi veya karşılayıcısı olmamasından dolayı hizmet alan ve hizmet verenler arasındaki ödeme trafiğine karışmamaktadır. Bu nedenle taraflar arasındaki ödemeden kaynaklı problemler için Pariyer sorumlu tutulamaz. Bu maddenin açıkça beyanına rağmen Pariyer için yapılabilecek herhangi bir olumsuz yorum hakaret kötü propaganda yapılması halinde Pariyer’in hukuki yaptırım hakları saklıdır.

Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Ödeme altyapısı olarak İyzico A.Ş.’nin altyapısı kullanılacaktır.
İyzico’nun bankacılık mevzuatı uygulanacaktır.

http://ww.iyzico.com

Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Pariyer yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

Hizmet Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması

Pariyer hizmet alanların ismini ön plana çıkarmak reklam yapmak maksadıyla hizmet alandan reklam bedeli talep edebilir.

Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmeden 7 gün öncesinde olmak şartıyla, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Ancak hizmetin alımına 7 günden az zaman kalmış olması durumunda anlaşma bedelinin %20 oranı kesintiye uğrayacaktır. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [destek@pariyer.com] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

Pariyer, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

• Pariyer’in hizmet alan ile hizmet veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

• Pariyer, Web Sitesi aracılığı ile hizmet verenlerden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk hizmet verenlere aittir. Pariyer’in hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

• Pariyer, hizmet vereni veya hizmetlerini onaylamaz veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Pariyer, üye oylamaları ve üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla hizmet verenler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı hizmet verenleri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Pariyer’in vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

• Pariyer, hizmet veren ve hizmet alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, hizmet verenin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda hizmet alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Pariyer’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

• Pariyer, hizmet verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularda hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

• Hizmet veren tarafından profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu hizmet veren tarafından taahhüt edilmektedir, Pariyerin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

• Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk hizmet verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk hizmet verene aittir. Pariyer ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü hizmet verenlere aittir.

• Pariyer, Hizmet alana ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da hizmet alanın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

• Hizmet veren ile hizmet alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Pariyer tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Pariyer, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

• Pariyer, sisteminde kayıtlı hizmet alanların isim, adres ve telefon numarasının teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak hizmet verenler ile paylaşılmasından dolayı hizmet alan ve hizmet veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

• Hizmet alan bilgileri Pariyer tarafından hizmet veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin hizmet veren tarafından ayrıca hizmet alanın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya hizmet alan ile hizmet veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş çalışma türlerinden  “kısmi süreli çalışma” ve “çağrı üzerine çalışma” hükümlerinin uygulanması iş veren ve çalışanın sorumluluğundadır. Bu kanuna istinaden sigorta hükümlerinin uygulanması için gerekli belge ve evraklar iş veren ve çalışan arasında tamamlanır ve işlemler yürütülür. Pariyer Bilgi teknolojileri konu işlemlerin ve sigortanın yapılmaması durumunda oluşacak mağduriyetlerden sorumlu değildir.

Pariyer’e Verilen Yetkiler

• Pariyer  sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Pariyer’e herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Pariyer’den sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

• Pariyer veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Pariyerin Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

• Pariyer veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, REKLAM BEDELİ kapsamında ÖDEMEDEN önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

• Pariyer, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Pariyer, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Pariyer’in gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

• Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi bir ihtilaf olduğu takdirde Pariyer, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Pariyer kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

• Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Pariyer tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Pariyer’in söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Pariyer, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

• Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Pariyer dilediği zaman kendi insiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

• Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Pariyer tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

• Pariyer hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

• Pariyer, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

• Pariyer Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

(a) Pariyer Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

(b) Pariyer, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Sorumluluk Sınırlamaları

• Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece,Pariyer, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

• Pariyer koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

• Pariyer 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Telif Hakkı Politikası

• Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Pariyer, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

• Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Pariyere aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

• Pariyer’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Pariyere aittir. Pariyer söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Pariyer, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

• Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Pariyer (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

• Web Sitesi Pariyer kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Pariyer, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Pariyer, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

• İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

• İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

• Taraflar, İşbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak Hukuk Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu Gizlilik / Kişisel Veriler Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik Kişisel Veriler Politikası ve iletişim izni uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

BILGILERIN SAKLANMASİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

• Pariyer sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

• Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Pariyerin ticari defter ve kayıtları ile Pariyerin sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

• Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Pariyer’in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Pariyer Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

• Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Pariyer tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.Pariyer Bilgi Teknolojileri
DAP Adam Kule Cevizli Mh. Kırıkkale Sk. No: 9 Kartal / İstanbul
0850 885 0 230
info@pariyer.com

Meryem Bozkurt Sıtkı Pariyer Bilgi Teknolojileri Hizmet ve Danışmanlık

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI

Meryem Bozkurt Sıtkı Pariyer Bilgi Teknolojileri Hizmet ve Danışmanlık

şirketi (bundan böyle Pariyer diye anılacaktır) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan

Aydınlatma Beyanı ve MARSUN Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın sınırları

çerçevesinde, özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik

tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve

genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dahil olmak üzere

ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak

üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve kişisel

verilerimin ofs içerisinde CRM, Pariyer.com, İnsan Kaynakları arşivi, İnsan Kaynakları

personelinin iş bilgisayarları ve ofis dışında revirde bulunan sağlık raporları, muhasebeye

personellerin ceza/icra vb. ödeme dekontları, kalite sistem ve eğitim çalışmalarında

ihtiyaç duyulan bilgiler için Kalite Sistem ve Eğitim Bölümü, İş sağlığı ve Güvenliği

kapsamında İSG Uzmanı, kişisel koruyucu donanım, servis güzergahlarının ayarlanması

için İdari İşler Bölümü ve vardiya listesinin hazırlanması için diğer tüm bölümler,

firmanın iş birliği kuracağı danışmanlık firmaları, Türkiye İş Kurumu, Tübitak, Jandarma

Genel Komutanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankalar ve PTT gibi resmi kurum ve

kuruluşlarla ve bunlarla sınırlı olmaksızın gerek duyulan diğer resmi kurum ve

kuruluşlarla da paylaşılmasına, XXX tarafından kaydedilmesine, depolanmasına,

muhafaza edilmesine, gerektiğinde aktarılmasına ve/veya kullanılmasına, işlenmesine

muvafakat ettiğimi, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca kişisel verilerimin işlenip

işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve

bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde anılan

kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin,

kişisel verilerin aktarıldığı 3 kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin

münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve son olarak da kişisel verilerimin kanuna aykırı

olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramamam hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğumu, bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu

metni ve Pariyer Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve Aydınlatma Beyanını

okuduğumu ve anladığımı beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Rıza Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul

ediyorum. Kişisel verilerimin burada belirtilen amaçlarla işlenmesine ve

paylaşılmasına rıza veriyorum.

pariyer.com'u kullanarak Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.

Tamam
Çalışan Arıyorum İş Arıyorum

Yükleniyor...